โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ

โครงการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ มีการวางแผนการอบรมร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Digital Content ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับจ้างงานทั้งในอุตสาหกรรม Digital Content และในธุรกิจหรืออุตสาหกรมมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรม
-Augmented Reality
-Animation&Game Unity 3D
-Responsive Web
-Digital Content Publishing ,illustrator ,in Design ,Photoshop

 

10423791_10206296732596523_2057329713159690812_n

10432996_10206296735756602_9146696582301816780_n

10432998_10206296734996583_6262655950820562079_n

10897058_10206296734676575_6723933802191026146_n

10923507_10206296730636474_8792633657048219026_n

10985893_10206296733556547_2717811337964469197_n

11036079_10206296733836554_210109806606555907_n

11072323_1105647676128190_8016720012618035182_n

11110270_10206296731316491_3325112882235006058_n

11119872_1105647716128186_4133256372824436067_n

11129771_1105647636128194_1210527635675988688_n

11138677_1105647599461531_7759983451706659982_n

11141384_10206296735436594_7378785118197389718_n

11150256_10206296734156562_6893885127442085384_n

11150897_10206296732876530_5261299046874268023_n

11168531_10206296732076510_6287002326651169448_n

11173396_10206296731796503_2547691657753325135_n

11174858_10206296732356517_6406250418975916258_n

11174878_10206296734436569_1448714374863035142_n

Comments are closed.