บุคลากร   arrow

IMG_5715

ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

IMG_5711


นางสาว นภัสวรรณ คำอิสสระ                                                   นางสาว กิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง                                                   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง

                       นักวิชาการพัสดุ                                                                          นักวิชาการศึกษา                                                                       นักประชาสัมพันธ์